פעילויות ואירועים

המנטור שלך להצלחה
קהילות אחוות תורה
כנס הסברה – הנדסת תוכנה
פתיחת שנת לימודים לסטודנט החרדי
מפגש זרקור למלגת טנא באקדמיה