פעילויות ואירועים

ערב חשיפה למקצוע ה"סיעוד"
לקראת חג הפסח
לעשות קריירה בלימודים
סדנת הכנה לאקדמיה
המנטור שלך להצלחה
קהילות אחוות תורה
כנס הסברה – הנדסת תוכנה
פתיחת שנת לימודים לסטודנט החרדי
מפגש זרקור למלגת טנא באקדמיה