חשבונאות

כמה מילים על המקצוע

מקצוע החשבונאות עוסק במדידה, הצגה וניתוח של נתונים כספיים בחברות ובעסקים ומיועד בעיקרו לספק מידע כספי, פיננסי ונוסף למקבלי ההחלטות הכלכליות. חשיבות המקצוע היא בכך שהמשק הישראלי, הרשויות וכלל הצרכנים מסתמכים על מהימנות הדיווח הנ"ל. הלימודים בחוג לחשבונאות מכשירים את הבוגרים למילוי תפקידים מרכזיים בתחומי ראיית חשבון, חשבות, ייעוץ פיננסי, תחום המיסים ותפקידי ניהול מגוונים. במהלך התואר נלמדים מגוון תחומי ידע אליהם נדרש רואה החשבון כגון: כללי הדיווח הכספי בחברות, ידע נדרש בתחומי ביקורת, כלכלה, מימון, משפט, מיסים ועוד. כדי לעבוד כרואה חשבון יש צורך לעבור בהצלחה בחינות לשכת רואי חשבון ותקופת התמחות.

את המקצוע ניתן ללמוד במוסדות הלימוד: