מדעי הרוח הכלליים- אחר

כמה מילים על המקצוע
את המקצוע ניתן ללמוד במוסדות הלימוד: