מלגת טנא

טנא – תוכנית סיוע כלכלי לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי, הוקמה ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג), במטרה לעודד ולסייע לסטודנטים בוגרי החינוך החרדי ללמוד לימודים אקדמיים ולסיימם בהצלחה, זאת כחלק מסל סיוע רחב.
עמותת אלומה מפעילה את טנא החל משנת תשפ"ב.
מידע נוסף, קריטריונים לזכאות ורשימת מסמכים להגשה – ניתן למצוא במידע למטה.

תנאי סף: בוגר החינוך החרדי, מחולק ברמות לימודים, עמידה בתנאי סף כלכלי