קרן פסיפס

קרן פסיפס מסייעת (על פי שיקול דעתה) לסטודנטים טרם לימודיהם או טרם שהשלימו את תשלום שכר הלימוד. זכאים להגיש בקשה מי שמתמודדים עם מצבי חיים קשים, ובד"כ בצירוף של שני גורמי סיכון ויותר, כגון: נפגעי אלימות במשפחה, חסרי עורף משפחתי, אימהות חד-הוריות, עולים חדשים, בעיה רפואית קשה, בוגרי תהליך גמילה, ועוד. ניתן לקבל מימון גם לאבחונים מסוימים. גובה הסיוע נע בד"כ בין 2,500-7,000 ₪ לשנה. הגשת בקשה למלגה מצריכה צירוף טפסים שונים, וההמתנה לתשובה אורכת כחודשיים.